Vybíráme nejlepší studenty pro Vaše projekty

  • DLOUHODOBÝ PROBLÉM
  • NEDOSTATEČNÝ BUDGET
  • ČASOVÉ MOŽNOSTI
  • CHYBĚJÍCÍ ZAMĚSTNANCI

Víme jak je každá rada drahá, také víme, že každá rada není dobrá.
Zadejte studentům svůj projekt!

CO ZÍSKÁTE

Kvalita

Vybíráme z nejlepších studentů předních univerzit a k Vám se dostanou pouze kandidáti, kteří projdou interním několikastupňovým výběrovým procesem.

Cena

Motivovaní studenti a jejich inovativativní přístup podpořený akademiky předčí konzultanty z drahých poradenských společností.

Pohodlí

Popíšeme projekt, vybereme kandidáty, které Vám předložíme pro finální výběr a po celou dobu trvání projektu Vám budeme oporou.

JAK TO FUNGUJE

Identifikujeme a popíšeme Váš projekt

Najdeme Vám
3-5 studentů

Zajistíme podporu po dobu trvání projektu

Naše služby

Student institut propojuje vysokoškolské práce se skutečnými projekty definovanými na základě diskuze se zástupci dané společnosti. V rámci těchto diskuzí definujeme nejen problém, ale celkový harmonogram prací, které budou studentem odvedeny. Dále pak časový rámec, v kterém by měla být práce hotova.

Student institut vybere na základě společně definovaného profilu 3 – 5 studentů, kteří jsou vybíráni interním několikastupňovým výběrovým procesem. Životopisy s naším posudkem budou předloženy společnosti k finálnímu výběru. Po celou dobu trvání projektu, bude Student institut poskytovat podporu jak studentům, tak společnosti.

Naše platforma vychází ze získaných znalostí západních zemí a vytváří ve společnosti “WIN WIN” situaci. Studenti napíší na základě skutečného projektu diplomovou práci a získávají zkušenosti a kontakty pro budoucí kariéru. Společnosti na druhé straně získávají inovativní pohled na věc a to díky znalostem a podpoře studenta ze strany Student institutu a dané univerzity. Na konci získají kvalitně odvedenou práci za zlomek nákladů.