Realizace podnikatelského plánu (doprovodné služby ke krátkodobému pronájmu nemovitostí)

Popis společnosti

Společnost, jejíž zakladatelé se chopili příležitosti na rostoucím trhu krátkodobého pronájmu na platformě Airbnb – to je Carebnb.

Carebnb v současnosti působí po celé České republice, nicméně jejím hlavním působištěm je Praha. Společnost má za cíl řešit potřeby klientů spojené s krátkodobým, střednědobým i dlouhodobým pronájmem a uvolnit tak pronajímatelům bytů “ruce“ a ušetřit čas, který by museli věnovat zajištění pronájmu svého bytu. Zakladatelé využili své znalosti prostředí a zkušeností v zahraničí a založili společnost, která zajistí celou správu bytu – úprava cen, kontrola konkurence a dohlížení na konkurenceschopnost, správa profilu, komunikace se zákazníky, zajištění veškerých zákonných poplatků a náležitostí, spolupráce s profesionálním fotografem, kontrola bytu, starost o hosty, úklid i opravy. Zároveň nabízí i nadstandardní služby.

Carebnb je tedy společností, která se uměla chopit příležitosti a využít ji ke svému podnikatelskému záměru. Její úspěch značí i to, že se řadí do TOP5 poskytovatelů této služby v ČR a neustále roste.

Carebnb se rozhodla využít potenciálu studentů a dát jim příležitost vyzkoušet si realizování podnikatelského plánu v praxi. Podnikatelský plán vychází z rozšíření nabízených služeb pro krátkodobé nájemce, které budou tvořeny doprovodnými službami např. zážitky, pronájem aut, nabídka lístků na společenské události, organizované tour, poukázky např. na degustační menu v restauracích a kavárnách a suvenýry. Student se stane součástí projektu.

 
Cíle

Hlavním cílem práce je realizace podnikatelského plánu v praxi. V teoretické části práce se student bude věnovat náležitostem podnikatelského plánu a jeho specifikům a dále pak právním, daňovým a ekonomickým aspektům spojeným s podnikatelským plánem. V praktické části provede student analýzu prostředí včetně průzkumu nabídky a poptávky u cizinců v Praze. Na jejím základě vypracuje definovaný podnikatelský plán – rozšiřující oblast krátkodobého pronájmu o zážitky a doprovodné služby pro zákazníky včetně finančních a nefinančních ukazatelů.

 

Očekávání

  • Student ekonomických oborů, rekreologie, sociální studia, hotelové školy, práv, atd.
  • Podnikatelský přístup – iniciátor
  • Schopnost vytyčovat a realizovat nové cíle
  • Komunikativnost
  • Organizační a aktivní přístup
  • Znalost a zkušenosti z daného prostředí výhodou

Carebnb nabízí jedinečnou možnost “rozjet” tento projekt v praxi a mít z něho finační zisk a zároveň stát se členem týmu Carebnb.

Typ práce: bakalářská/diplomová 

Obor: ekonomie, právo, rekreologie, sociální studia, hotelové školy

Přihlášky: do 30. 6. 2019

Odevzdání výstupu společnosti: 02/2020

Místo: Praha, celá ČR

Klíčová slova
Podnikání, podnikatelský plán, business, marketing, analýza, praxe