Datová analýza na trhu krátkodobého pronájmu

Popis společnosti

Společnost, jejíž zakladatelé se chopili příležitosti na rostoucím trhu krátkodobého pronájmu na platformě Airbnb – to je Carebnb.

Carebnb v současnosti působí po celé České republice, nicméně jejím hlavním působištěm je Praha. Společnost má za cíl řešit potřeby klientů spojené s krátkodobým, střednědobým i dlouhodobým pronájmem a uvolnit tak pronajímatelům bytů “ruce“ a ušetřit čas, který by museli věnovat zajištění pronájmu svého bytu. Zakladatelé využili své znalosti prostředí a zkušeností v zahraničí a založili společnost, která zajistí celou správu bytu – úprava cen, kontrola konkurence a dohlížení na konkurenceschopnost, správa profilu, komunikace se zákazníky, zajištění veškerých zákonných poplatků a náležitostí, spolupráce s profesionálním fotografem, kontrola bytu, starost o hosty, úklid i opravy. Zároveň nabízí i nadstandardní služby.

Carebnb je tedy společností, která se uměla chopit příležitosti a využít ji ke svému podnikatelskému záměru. Její úspěch značí i to, že se řadí do TOP5 poskytovatelů této služby v ČR a neustále roste.

Základem každé společnosti jsou data, i proto je efektivní práce s nimi klíčovým faktorem úspěchu v každé oblasti podnikání. Společnost Carebnb získává data vlastní i externí a na jejich základě zpracovává různé analýzy. Carebnb je parta mladých lidí a rádi využijí potenciálu studenta s inovativním přístupem a znalostí datových analýz a statistiky, který si láme hlavu s tím, kde získat podnět pro svou bakalářskou nebo diplomovou práci a zároveň při psaní takovéto práce využije praxi v mladé rostoucí společnosti.

 
Cíle

Práce se bude zabývat analýzou dat získaných společností Carebnb. Úvod práce bude věnován definování a následně vysvětlení klíčových ukazatelů používaných při tvorbě ceny u krátkodobého pronájmu. V praktické části se student zaměří na podrobnou analýzu dat získanou společností, alternativně i z dalších zdrojů. Student při své práci využije různých analytických technik založených na principu hledání možných dopadů vybraných situací, např. “What-if” analýza. Student se zaměří na zkoumání dopadů finančních a nefinančních parametrů v průběhu rozhodování klienta na profitabilitu. Návrhová řešení se budou soustředit na cenové strategie pro ubytování, které zvýší klientskou bázi a jejich prezentaci managementu společnosti.

 

Očekávání

  • Student matematického, statistického alternativně ekonomického oboru
  • Znalost oblasti zpracování dat – datové analýzy
  • Výborné analytické schopnosti
  • Komunikativnost a aktivní přístup

Při oboustranné spokojenosti možnost další spolupráce a finančního ohodnocení.

Typ práce: bakalářská/diplomová 

Obor: matematika, statistika, ekonomie, IT, datová analýza

Přihlášky: do 30. 6. 2019

Odevzdání výstupu společnosti: 02/2020

Místo: Praha, celá ČR

Klíčová slova
Datová analýza, what-if, analytické techniky, profitabilita, cenová strategie, statistika, zpracování dat