Knowledge management (např. KM-Beat-It)

Popis společnosti

Společnost, jejíž zakladatelé se chopili příležitosti na rostoucím trhu krátkodobého pronájmu na platformě Airbnb – to je Carebnb.

Carebnb v současnosti působí po celé České republice, nicméně jejím hlavním působištěm je Praha. Společnost má za cíl řešit potřeby klientů spojené s krátkodobým, střednědobým i dlouhodobým pronájmem a uvolnit tak pronajímatelům bytů “ruce“ a ušetřit čas, který by museli věnovat zajištění pronájmu svého bytu. Zakladatelé využili své znalosti prostředí a zkušeností v zahraničí a založili společnost, která zajistí celou správu bytu – úprava cen, kontrola konkurence a dohlížení na konkurenceschopnost, správa profilu, komunikace se zákazníky, zajištění veškerých zákonných poplatků a náležitostí, spolupráce s profesionálním fotografem, kontrola bytu, starost o hosty, úklid i opravy. Zároveň nabízí i nadstandardní služby.

Carebnb je tedy společností, která se uměla chopit příležitosti a využít ji ke svému podnikatelskému záměru. Její úspěch značí i to, že se řadí do TOP5 poskytovatelů této služby v ČR a neustále roste.

Založení společnosti a řízení veškerých aktivit jedním člověkem je možné, ale pouze do určité velikosti. Chce-li společnost růst musí být jasně rozdělené pole působnosti každého člena týmu s využitím jeho specializace.

Ale díky tomu mohou vznikat problémy – užívání různých přístupů, předávání znalostí atd. Tento problem řeší Knowledge management, který zahrnuje rozsáhlou množinu aktivit – počínaje tvorbou znalostí a konče jejím sdílením a užitím. Knowledge management je založen na zvyšování znalostí organizace a kombinuje vytěžování dat a informací ze systémů a rozvoj znalostí lidí. Schopnost vytvářet, předávat a aplikovat znalosti se stalo konkurenční výhodou a tuto výhodu chce využít i společnost Carebnb.

 
Cíle

První část práce – teoretická – se bude zabývat analýzou knowledge managementu, technikami a nástroji, které jsou využívány a technologiemi pro jejich podporu. V praktické části se pak student věnuje analyzování současného znalostního managementu ve společnosti Carebnb a určí silné a slabé stránky. Na základě této analýzy následně navrhne konkrétní změny, jejichž implementace zefektivní sdílení znalostí ve společnosti.

V praktické části se student bude věnovat oblastem jako je ERP – plánování podnikových zdrojů s případným návrhem softwaru pro sdílení informací. Dále pak vybrané metodice, např. KM-Beat-It, která se skládá z vytvoření realizačního týmu, analýzy výchozí pozice, tvorba znalostní strategie a realizace aktivit znalostního managementu. Přínosem takovéto práce bude otevřenost, obecnost, ale i konkrétnost a vyváženost perspektiv znalostního managementu.

Očekávání

  • Analýza aktuální situace ve společnosti
  • Znalost procesních mechanismů a knowledge managementu
  • Znalost prostředí výhodou
  • Vytvoření firemní “wiki”
  • Úprava školících materiálů
  • Aktivní přístup, komunikativní a prezentační dovednosti

Společnost nabízí studentovi finanční odměnu za odvedenou práci.

Typ práce: bakalářská/diplomová 

Obor: ekonomický/procesní management

Přihlášky: do 30. 6. 2019

Odevzdání výstupu společnosti: 02/2020

Místo: Praha, celá ČR5

Klíčová slova
Knowledge management, Řízení společnosti, KM-Beat-It, ERP, Wiki, Procesní mechanismy