Lean manufacturing v oblasti služeb

Popis společnosti

Společnost, jejíž zakladatelé se chopili příležitosti na rostoucím trhu krátkodobého pronájmu na platformě Airbnb – to je Carebnb.

Carebnb v současnosti působí po celé České republice, nicméně jejím hlavním působištěm je Praha. Společnost má za cíl řešit potřeby klientů spojené s krátkodobým, střednědobým i dlouhodobým pronájmem a uvolnit tak pronajímatelům bytů “ruce“ a ušetřit čas, který by museli věnovat zajištění pronájmu svého bytu. Zakladatelé využili své znalosti prostředí a zkušeností v zahraničí a založili společnost, která zajistí celou správu bytu – úprava cen, kontrola konkurence a dohlížení na konkurenceschopnost, správa profilu, komunikace se zákazníky, zajištění veškerých zákonných poplatků a náležitostí, spolupráce s profesionálním fotografem, kontrola bytu, starost o hosty, úklid i opravy. Zároveň nabízí i nadstandardní služby.

Carebnb je tedy společností, která se uměla chopit příležitosti a využít ji ke svému podnikatelskému záměru. Její úspěch značí i to, že se řadí do TOP5 poskytovatelů této služby v ČR a neustále roste.

Optimalizace pracovních podmínek – zvýšení výkonnosti firmy prostřednictvím zlepšení za účelem dosažení co největšího zisku s co nejmejším množstvím zdrojů – to je přístup lean manufacturing. Vznikl již po 2. světové válce a do dnešního dne se využívá a vylepšuje tak, aby společnosti zabránily plýtvání.

 
Cíle

Cílem projektu je zefektivnit procesy ve společnosti za použití lean managementu. V úvodu práce se student bude věnovat jednotlivým přístupům manažerské metodologie. Ty jsou určeny ke zvýšení kvality, výkonnosti a zákaznické spokojenosti při současném snížení nákladů ve společnosti nabízející služby (oblast krátkodobého pronájmu). Student zhodnotí aktuální stav implementace a aplikace metod Lean Six Sigma v dané společnosti. Následně prošetří a navrhne, které metody Lean managementu (např. Kaizen a 5S metoda) a metody Six Sigma (DMAIC) budou pro společnost vhodné a jaké výhody či nevýhody organizaci přináší. Na vybraných procesech student popíše implementaci v praxi. Student při práci bude využívat různé výzkumné metody – pozorování, komparace, dotazování, rozhovory a analýzy.

 

Očekávání

  • Analýza aktuální situace ve společnosti
  • Optimalizace procesů za použití metod lean manufacturingu (Lean Six Sigma (Plus), Kaizen a 5S metoda)
  • Znalost procesních mechanismů a lean managementu
  • Znalost prostředí výhodou
  • Aktivní přístup, komunikativní a prezentační dovednosti

Společnost nabízí studentovi finanční odměnu za odvedenou práci.

Typ práce: bakalářská/diplomová 

Obor: ekonomický/procesní management

Přihlášky: do 30. 6. 2019

Odevzdání výstupu společnosti: 02/2020

Místo: Praha

Klíčová slova
Lean manufacturing, optimalizace, Six sigma, Kaizen, 5S, DMAIC, procesy