Optimalizace procesních mechanismů

Popis společnosti

Společnost, jejíž zakladatelé se chopili příležitosti na rostoucím trhu krátkodobého pronájmu na platformě Airbnb – to je Carebnb.

Carebnb v současnosti působí po celé České republice, nicméně jejím hlavním působištěm je Praha. Společnost má za cíl řešit potřeby klientů spojené s krátkodobým, střednědobým i dlouhodobým pronájmem a uvolnit tak pronajímatelům bytů “ruce“ a ušetřit čas, který by museli věnovat zajištění pronájmu svého bytu. Zakladatelé využili své znalosti prostředí a zkušeností v zahraničí a založili společnost, která zajistí celou správu bytu – úprava cen, kontrola konkurence a dohlížení na konkurenceschopnost, správa profilu, komunikace se zákazníky, zajištění veškerých zákonných poplatků a náležitostí, spolupráce s profesionálním fotografem, kontrola bytu, starost o hosty, úklid i opravy. Zároveň nabízí i nadstandardní služby.

Carebnb je tedy společností, která se uměla chopit příležitosti a využít ji ke svému podnikatelskému záměru. Její úspěch značí i to, že se řadí do TOP5 poskytovatelů této služby v ČR a neustále roste.

Správně nastavené procesy a správně rozdělené oblasti zodpovědnosti vedou k zoptimalizování procesních mechanismů ve společnosti. Carebnb aktuálně nabízí možnost zpracovat diplomovou práci ve své společnosti, která se bude týkat právě tohoto problému.

 
Cíle

Cílem práce bude identifikace neefektivních procesů a nesystematičnosti ve společnosti s následným návrhem optimalizace a standardizace procesů. V teoretické části student provede základní seznámení s problematikou procesního řízení, popíše postup přechodu z obecné společnosti na společnost procesně řízenou včetně předvedení moderních přístupů. V praktické části student zmapuje aktuální procesy. Dále se bude věnovat modelování vybraných důležitých procesů – jejich analýze, návrhům na zlepšení a následné implementaci procesního řízení v daném podniku včetně tvorby směrnic. Oblasti, které bude možno zahrnout do diplomové práce: fakturace (proces tržeb), extra služby, tvorba automatických zpráv směrem k hostům, onboarding/offboarding bytů, evidence oprav, kontrola bytů a vybavení, aktualizace profilů, zavedení incident managementu v případě havárie a Service-level agreement (SLA). Přínos studenta bude v analyzování výbraných procesů a navržení reálně aplikovatelných řešení, které povedou k zefektivnění práce.

 

Očekávání

  • Analýza aktuální situace ve společnosti
  • Optimalizace procesů s jasně definovanými rolemi a zodpovědnostmi
  • Návrh kontrol k pokrytí rizik společnosti
  • Znalost procesních mechanismů
  • Znalost prostředí výhodou
  • Aktivní přístup, komunikativní a prezentační dovednosti

Společnost nabízí studentovi finanční odměnu za odvedenou práci.

Typ práce: bakalářská/diplomová 

Obor: ekonomický/procesní management

Přihlášky: do 30. 6. 2019

Odevzdání výstupu společnosti: 02/2020

Místo: Praha

Klíčová slova
Optimalizace, analýza, procesní mechanismy, inovace, SLA, procesní řízení, směrnice, rizika