Quality assurance v úspěšné společnosti

Popis společnosti

Společnost, jejíž zakladatelé se chopili příležitosti na rostoucím trhu krátkodobého pronájmu na platformě Airbnb – to je Carebnb.

Carebnb v současnosti působí po celé České republice, nicméně jejím hlavním působištěm je Praha. Společnost má za cíl řešit potřeby klientů spojené s krátkodobým, střednědobým i dlouhodobým pronájmem a uvolnit tak pronajímatelům bytů “ruce“ a ušetřit čas, který by museli věnovat zajištění pronájmu svého bytu. Zakladatelé využili své znalosti prostředí a zkušeností v zahraničí a založili společnost, která zajistí celou správu bytu – úprava cen, kontrola konkurence a dohlížení na konkurenceschopnost, správa profilu, komunikace se zákazníky, zajištění veškerých zákonných poplatků a náležitostí, spolupráce s profesionálním fotografem, kontrola bytu, starost o hosty, úklid i opravy. Zároveň nabízí i nadstandardní služby.

Carebnb je tedy společností, která se uměla chopit příležitosti a využít ji ke svému podnikatelskému záměru. Její úspěch značí i to, že se řadí do TOP5 poskytovatelů této služby v ČR a neustále roste.

Vzhledem k tomu, že společnosti musí neustále bojovat se svou konkurencí, musí také vymýšlet různé strategie jak vylepšit svoji pozici na trhu. Jeden ze základních předpokladů zvýšení konkurenceschopnosti a vybudování dobrého jména podniku je system řízení jakosti a jeho neustálé zlepšování. Výsledkem jsou efektivnější procesy, snížené náklady a zvýšená produktivita. Diplomových prací z oblasti řízení kvality již bylo napsáno hodně, ale zaměření na služby neni tak probádaná oblast. Proto společnost Carebnb přichází s návrhem diplomové práce týkající se řízení kvality ve společnosti nabízející služby, kdy ráda využije nezaujatého pohledu externisty – studenta – za účelem zvýšení vnímané kvality zákazníky.

 
Cíle

Student si bere za cíl posoudit stávající system řízení jakosti dle stupňů zralosti (CMM) – úrovněmi od úplného chaosu po nejvyšší optimalizovanou úroveň, kdy jsou procesy neustále zlepšovány a existuje inovační cyklus na procesech řízení. Student ve své práci přiblíží různé systémy řízení kvality ve firmách a organizacích založených na normách (zejména ISO 9001) a standardech nebo na koncepcích TQM (Total Quality management), Six Sigma nebo modelech zralosti CMM.
Na základě různých výzkumných metod (pozorování, komparace, dotazování, rozhovorů a analýz) student prověří možnosti uplatnění nových přístupů a nástrojů k řízení jakosti (např. Kontrolní seznam, Paretovo pravidlo, Vývojový diagram, Diagram příčin a následků, Histogram, Korelační diagram, WIBI, QFD, SPC atd.) a navrhne postup pro jejich zavedení. Student se bude věnovat zvyšování úrovně kvality jak poskytované klientům, tak nakupované od dodavatelů (např. obsah profilu, komunikace, check in, prezentace na portálech, úklid, práce se zpětnou vazbou od zákazníků atd.).

 

Očekávání

  • Analýza aktuální situace ve společnosti
  • Znalost procesních mechanismů a řízení kvality
  • Znalost prostředí výhodou
  • Aktivní přístup, komunikativní a prezentační dovednosti

Společnost nabízí studentovi finanční odměnu za odvedenou práci.

Typ práce: bakalářská/diplomová 

Obor: ekonomický/procesní management/řízení jakosti

Přihlášky: do 28. 2. 2019

Odevzdání výstupu společnosti: 05/2019

Místo: Praha, celá ČR

Klíčová slova
Quality assurance, kvalita, jakost, řízení jakosti, ISO, CMM, Six Sigma, TQM, Paretovo pravidlo, analýza, procesní mechanismy