Analýza a návrh marketingové strategie pro Escape the room

Popis společnosti

Společnost EscapeTheRoom.cz byla založena v roce 2013 v Praze. Její zakladatelé se rozhodli vytvořit unikátní únikové hry, postavené na příbězích, které mají velmi blízko k realitě. Z počátku vytvořili “Profesorovu pracovnu” a v nedávné době jednu z nejunikátnějších her v České republice “Escape bar”. V současnosti je řadí tyto únikové hry k jedničkám na trhu a jejich návštěvnost každoročně roste o desítky procent.

Dlouhodobým cílem provozovatelů a tvůrců těchto her je zaměření se v co největší míře na dokonalý zážitek účastníků her, jejich pobavení a celkový dojem, který si odnesou. EscapeTheRoom.cz aktivně využívá různých marketingových strategií pro svůj růst a zlepšení pozice vůči konkurenci a právě při této práci by ráda využila potenciálu studentů, kteří by se zapojili k vytvoření nové marketingové strategie firmy.

 
Cíle

Cílem projektu je zlepšení marketingové strategie společnosti tak, aby byla co nejvíce efektivní a konkurenceschopná. V první části spolupráce bude student seznámen se službou a jejím fungováním a celkově prodejním přístupem společnosti. Na základě analýzy konkurence pak student zjistí, kde jsou největší hrozby pro EscapeTheRoom.cz. Nemusí to být pouze konkurence ze strany dalších únikových her, ale i dalších zábavních služeb.

Na základě těchto informací student navrhne optimalizaci marketingové strategie společnosti a aplikaci nových marketingových nástrojů v praxi.

V rámci práce bude zpracována analýza konkurence, dále může být využito například scoring modelu, BCG Matice a rozhovory s vybranými klienty escape roomu, případně využití již existujících hodnocení klientů. V neposlední řadě bude práce obsahovat SWOT analýzu, ve které budou rozebrány silné a slabé stránky a příležitosti a hrozby společnosti.

EscapeTheRoom.cz nabízí spolupráci a finanční ohodnocení za úspěšné implementování marketingové strategie do praxe.

 

Očekávání

  • Aktivní přístup
  • Znalost oblasti marketingu a psychologie
  • výhodou orientace v oblasti zábavního průmyslu a médií

Typ práce: bakalářská/diplomová 

Obor: ekonomie, marketing

Přihlášky: do 30. 6. 2019

Odevzdání výstupu společnosti: 02/2020

Místo: celá ČR

Klíčová slova

Marketingová strategie, BCG matice, SWOT analýza, konkurenceschopnost, escapetheroom, zábavní průmysl