Analýza a nastavení procesních a kontrolních mechanismů v prosperující společnosti

Popis společnosti

Společnost Fixtape s.r.o. vznikla v roce 2015 jako společnost poskytujicí služby a produkty na vlastním eshopu. Společnost vyniká stabilním růstem a má aktuálně 15 zaměstnanců a externích spolupracovníků. 

I přesto, že se jedná prosperující společnost, její zakladatelé si uvědomují přínosy implementace procesních mechanismů  a nastavení kontrolního prostředí a aktuálně usiluje o přechod z “mikro” společnosti (ve které všichni dělají vše) na malou společnost, kde budou jasně definované role a zodpovědnosti a nastaví se fungující kontrolní systém.

Cíle

Cílem projektu je nastavení procesních a kontrolních mechanismů společnosti, které budou následně implementovány do praxe. Výsledkem práce je nastavení procesů a kontrol, na základě nichž budou vytvořena opatření vedoucí k řízení rizika a zvýšení pravděpodobnosti, že bude dosahováno firemních strategií. Společnost nabízí velkou oporu při zpracování práce ze strany majitelů, tak zaměstnanců společnosti.  

Očekáváme

• Analýza aktuální situace ve společnosti

• Optimalizace procesů s jasně definovanými rolemi a zodpovědnostmi

• Návrh primárních a sekundárních kontrol k pokrytí rizik společnosti

• Popis procesů (možnost využití i tzv. flowchartu)

• Vytvoření firemní “wiki” – knowledge management

• Návrh pro zlepšení firemní komunikace na základě analýzy

Typ práce: bakalářská/diplomová 

Obor: ekonomický/procesní management

Přihlášky: do 30. 6. 2019

Odevzdání výstupu společnosti: 02/2020

Místo: ČR

Klíčová slova
Procesy, Kontroly, Kontrolní prostředí, Porcesní mechanismy, Analýza, Knowledge management, Inovace