Marketingový výzkum na českém a zahraničním trhu s billboardy

Popis společnosti

Společnost mojeBillboardy pomáhá od roku 2011 zájemcům o venkovní reklamu nalézt vhodné reklamní plochy a rychle porovnat ceny. Na základě online poptávky obdrží zákazník nabídky všech agentur, jejichž plochy odpovídají zadaným požadavkům. V současné době je portál mojeBillboardy největším poptávkovým serverem poskytující nabídky venkovní reklamy a spolupracuje s téměř všemi reklamními agenturami na českém a slovenském trhu. Ročně společnost zpracuje přes 2000 poptávek a každému zákazníkovi pomůže vybrat tu nejvhodnější reklamní plochu a agenturu k realizaci.

Základní myšlenkou společnosti bylo propagovat odvětví venkovní reklamy a zajistit, aby bylo co nejtransparentnější a na reklamní plochy dosáhli i malí podnikatelé.

První billboard se objevil v USA v roce 1835 a byl použit cirkusem pro propagaci jeho show. Od té doby patří billboardy k jedněm z těch nejúčinnějších způsobů reklamy. Přes 180 let existence však nebrání rozvoji a posunu venkovní reklamy dál, tak aby byly výsledky z vložených nákladů do reklamy a přínosu z nich co největší.

V odvětví agregátorů, srovnávačů a porovnávačů cen pro venkovní reklamu je společnost mojeBillboardy jedničkou, ale i přesto musí vnímat několik dalších hráčů na českém trhu. Proto vznikl projekt, který se bude věnovat vyhledání a porovnání obdobných společnosti v zahraničí. Existují například v jiných evropských státech, Rusku, Číně nebo USA obdobné portály jako je portál mojeBillboardy? Jaké mají funkce? Jsou technicky a funkčně vyspělejší? V čem jsou trhy jiné?

 
Cíle

Práce si klade za cíl zmapovat a identifikovat prostředí na českém a zahraničním trhu v oblasti poskytovatelů vyhledávacích portálů pro venkovní reklamu. Student vyhodnotí interní data mojeBillboardy. Bude pokračovat analýzou konkurence v ČR na základě veřejně dostupných údajů. Následně se bude věnovat získávání informací z vybraných zahraničních trhů. Při analýze a porovnávání může student využívat různých přístupů dle svých zkušeností ze studií.

Úvod práce bude věnován definování a následně vysvětlení klíčových pojmů v oblasti konkurence a marketingové strategie. V praktické části se student zaměří nejen na obeznámení se se současnou situací, ale bude se již věnovat výše zmíněné analýze rozdílů mezi podobnými projekty v zahraničí a projektem mojeBillboardy. Na základě této analýzy student vyvodí závěr, které z rozdílů by mohly byt aplikovatelné na současné tržní podmínky v České republice.

 

Očekávání

  • Student ekonomického oboru, ideálně oboru marketingu
  • Znalost anglického jazyka, každý další jazyk výhodou (pro práci s daty na zahraničních trzích)
  • Výborné analytické schopnosti
  • Komunikativnost a aktivní přístup

Při oboustranné spokojenosti společnosti nabízí možnost další spolupráce a finančního ohodnocení.

Typ práce: bakalářská/diplomová 

Obor: ekonomie, marketing

Přihlášky: do 30. 6. 2019

Odevzdání výstupu společnosti: 02/2020

Místo: celá ČR

Klíčová slova
Průzkum trhu, Marketingová strategie, Zahraniční trh, SWOT analýza