Vstup světové značky na český trh

Popis společnosti

Rock tape – nejlepší značka tejpů působící po celém světě vstupuje na český trh. Spouští nejen e-shop se všemi produkty, které nabízí po celém světě, ale nabízí i kurzy zaměřené na fyzioterapeuty i laickou veřejnost pro zlepšení pohybových návyků za použití různých nástrojů.

Projekt v České republice odstartoval pod záštitou nejúspěšnější společnosti působící v oblasti tejpování a fyzioterapie.

 
Cíle

Práce nabízí obrácený přístup než je mnoho studentů zvyklých, nebude se zabývat expanzí české značky do zahraničí, ale naopak vstupem světové značky na trh český.

V teoretické části se student bude věnovat definování a zkoumání pojmů z oblasti značky, brand buildingu, corporate designu, image a marketingového výzkumu, student se může taktéž zaměřit na způsoby a strategie přijímané a aplikované firmami při zavádění nových značek na trhu.

V praktické části se již student bude zaměřovat na proces tvorby firemní strategie při expanzi na nový trh. Student zpracuje kompletní analýzu prostředí včetně identifikace příležitostí a hrozeb při vstupu značky na český trh. Následně připraví rozhodovací analýzu a návrh firemní s důrazem na marketingovou strategii vstupu firmy na trh.

 

Očekávání

  • Student ekonomického oboru (marketing není podmínkou)
  • Výborné analytické schopnosti
  • Orientace v přístupech budování a zlepšování značky

Typ práce: bakalářská/diplomová 

Obor: ekonomie, marketing

Přihlášky: do 30. 6. 2019

Odevzdání výstupu společnosti: 02/2020

Místo: celá ČR

Klíčová slova

Marketingová strategie, brandbuilding, corporate design, SWOT analýza, konkurenceschopnost, vstup na trh, expanze