Inovativní tvorba prodejní a marketingové strategie

Popis společnosti

Servis kola doma je mladý projekt, který vznikl na konci roku 2017 na jedné cyklistické vyjížďce po Vysočině, při které se stal jednomu z ostřílených dlouholetých koláků defekt na kole a nikdo ze skupiny nevěděl, jak kolo provizorně opravit tak, aby na něm bylo možné dojet zpět domů. Ze standardní životní situace tedy vznikl nápad, kdy zakladatelé využili znalostí z pořádání naučných kurzů a připravili kurzy pro veřejnost, kde se účastníci naučí opravovat jízdní kola své pomocí.

V současné době společnost nabízí kurzy v Praze, Brně a v Ostravě a snaží se o zajištění dlouhodobého růstu a rentability a rozšíření působnosti na další nabízené služby, jako kurzy pro společnosti, nabídky komponentů za nižší ceny a využití affiliate programů

Cíle

 Cílem spolupráce se studenty je vytvoření marketingové a prodejní strategie s omezeným budgetem. Od studenta očekáváme zpracování takové strategie, která povede k dalšímu růstu společnosti v definovaných oblastech. Strategie se bude skládat ze dvou částí. V první části – analytické – student provede vlastní hodnocení například formou dotazníků, stakeholder analýzy atd. V druhé části se student bude věnovat samotnému návrhovému řešení. To bude zahrnovat formu jak online tak offline reklamy, hodnocení účasti na různých akcích a další formy propagace (zapojení youtuberů či známých osobností atd.).

Nabízená spolupráce

Student využije znalostí získaných ze studií a vyzkouší si pracovat s reálným budgetem při tvorbě marketingové a prodejní strategie na fungující společnosti. Student bude seznámen s aktuální marketingovou strategií společnosti a na základě úvodních i průběžných diskuzí bude pracovat na projektu pod vedením zástupců společnosti. Zároveň zaručujeme studentovi, že bude moci využít svůj inovativní přístup. Práce bude průběžně revidována a aplikována do praxe pro posouzení výsledků. Společnost v případě oboustranného zájmu ráda nabídne i dlouhodobou spolupráci a v případě splnění všech vytyčených cílů i finanční ohodnocení studenta.

Typ práce: bakalářská/diplomová 

Obor: ekonomický

Přihlášky: do 30. 6. 2019

Odevzdání výstupu společnosti: 02/2020

Speciální požadavky: inovativní přístup

Místo: ČR

Klíčová slova
Marketingová strategie, Prodejní strategie, Průzkum trhu, Analýza, Stakeholder analýza, Propagace, Inovace