Analýza spokojenosti uživatelů učebních materiálů a návrhy opatření na zvýšení její úrovně

Popis společnosti

Vydavatelství Taktik působící v oblasti školství a vzdělávání, bylo založeno v roce 2007 na Slovensku a postupně rozšířilo působnost do České republiky (2008), Polska a Maďarska. Společnost si dala jako svůj cíl rozvíjet potenciál dětí. Jak se jí tento cíl daří plnit značí i to, že v současnosti se řadí mezi TOP 5 společnosti působících na českém trhu a spolupracuje s více než 3 600 školami v rámci celé České republiky.

Vydavatelství Taktik si váží svých zákazníků a snaží se rozvíjet ze zpětné vazby, který jim poskytují jejich klienti. Díky tomuto mohou zlepšovat své produkty, pracovat na sobě a co je nejdůležitější – rozvíjet se a udržovat si své postavení na trhu. Vydavatelství Taktik si je vědomo, že zde není pouze jeden klient – škola, nýbrž učitelé a potažmo žáci, kteří s didaktickými pomůckami pracují. Proto přichází s projektem, jehož cílem bude získání zpětné vazby od učitelů s důrazem na kvalitu produktu za použití marketingových strategií (např. neuromarketing).

 
Cíle

Cílem projektu je zpracování analýzy na základě pohovorů u stávajících uživatelů (učitelů) produktů vydavatelství Taktik. Spolupráce bude založena na prvotním seznámení s produkty, společností a celkově prodejním přístupem. Na základě těchto pohovorů budou definovány otázky, které budou tvořit základ pro marketingový průzkum a které se využijí při samotné práci s klienty.

Student využije své znalosti marketingu, psychologie a didaktiky při rozhovorech s učiteli “v terénu”. Vydavatelství očekává oslovení cca 15-20 učitelů, získání jejich zpětné vazby na vybrané produkty a následné zpracování analýzy. Ta se zaměří na návrhy pro zvýšení kvality vybraných produktů, které budou prezentovány managementu společnosti.

 

Očekáváme

  • aktivní přístup – vedení pohovorů s 15-20 klienty s následným zpracováním zjištěných výstupů
  • znalost oblasti marketingu a psychologie
  • výhodou orientace v oblasti didaktiky – vzdělání
  • důraz na detail
  • výborné komunikační a prezentační schopnosti
  • zpracování analýzy pro získání zpětné vazby zákazníků s využitím různých marketingových strategií

Typ práce: bakalářská/diplomová 

Obor: ekonomika, marketing, psychologie, pedagogika, didaktika

Přihlášky: do 30. 6. 2019

Odevzdání výstupu společnosti: 02/2020

Místo: celá ČR

Klíčová slova
Analýza spokojenosti, zpětná vazba, didaktika, neuromarketing, psychologie, marketingová strategie