Tvorba inovativní strategie pro zvýšení efektivity a snížení nákladů na distribuci produktů

Vydavatelství Taktik působící v oblasti školství a vzdělávání, bylo založeno v roce 2007 na Slovensku a postupně rozšířilo působnost do České republiky (2008), Polska a Maďarska.  Společnost si dala jako svůj cíl rozvíjet potenciál dětí. Jak se jí tento cíl daří plnit značí i to, že v současnosti se řadí mezi TOP 5 společnosti působících na českém trhu a spolupracuje s více než 3 600 školami v rámci celé České republiky.

Vydavatelství Taktik se snaží nalézat inovativní strategie, které vedou ke zvýšení efektivity a snížení nákladů na distribuci. Proto přichází s projektem zabývajícím se problematikou skladové logistiky, jelikož právě logistika má velký vliv na výkonnost podniku, náklady podniku a ovlivňuje jeho konkurenceschopnost. Nabízí studentům možnost navrhnout nový moderní přístup k zefektivnění skladových procesů v prosperující společnosti s cílem snížení nákladu na jednu zásilku.

 

Cíl projektu

Student obdrží informace o provozu skladu, jednotlivých procesech, nákladové struktuře včetně informací o aktuálních cenách, kapacitě, řešení problému sezónnosti atd.. Sám také může absolvovat 1-2 směny přímo ve skladu, kde se detailně seznámí s aktuálním průběhem jednotlivých činností a zjednoduší pochopení procesů v praxi. Na základě zjištěných informací zanalyzuje současný stav. V další části očekáváme předložení analýzy návrhu možných řešení vedoucích k optimalizaci logistických procesů včetně kalkulace investic (student by se měl soustředit na zbytečné pohyby a manipulaci produktů, nadbytečnou administrativou, aktuálnost dokumentů v logistice, prostoje a chyby v logistických činnostech). Analýza může být zpracována dle moderních přístupů – např. formou problem-solving metodologie – modulu řízení DMAIC (Design-Measure-Analyse-Improve-Control). Navržená řešení budou v průběhu práce implementována do praxe a bude probíhat průběžné měření dopadů.

 

Očekáváme

  • student logistiky, ekonomie, procesního managementu, alternativně jiných oborů se znalostí logistiky
  • optimalizátor, analytický typ
  • aktivní přístup k řešení problému
  • využití teoretických znalostí s moderním přístupem

 

Při oboustranné spokojenosti možnost další spolupráce a finančního ohodnocení

Typ práce: bakalářská/diplomová 

Obor: logistika, ekonomika, procesní management, technické obory

Přihlášky: do 30. 6. 2019

Odevzdání výstupu společnosti: 02/2020

Místo: Praha, sklad v Komořanech

Klíčová slova
Logistika, strategie, inovace, procesní management, optimalizace, analýza, efektivita, cost-cutting, DMAIC