Analýza a návrh marketingové strategie pro Escape the room

| 0

Cílem projektu je zlepšení marketingové strategie společnosti tak, aby byla co nejvíce efektivní a konkurenceschopná. V rámci práce bude zpracována analýza konkurence, dále může být využito například scoring modelu, BCG Matice a rozhovory s vybranými klienty escape roomu, případně využití již existujících hodnocení klientů. EscapeTheRoom.cz nabízí spolupráci a finanční ohodnocení za úspěšné implementování marketingové strategie do praxe.

Analýza a návrh marketingové strategie pro Escape the room

| 0

Cílem projektu je zlepšení marketingové strategie společnosti tak, aby byla co nejvíce efektivní a konkurenceschopná. V rámci práce bude zpracována analýza konkurence, dále může být využito například scoring modelu, BCG Matice a rozhovory s vybranými klienty escape roomu, případně využití již existujících hodnocení klientů. EscapeTheRoom.cz nabízí spolupráci a finanční ohodnocení za úspěšné implementování marketingové strategie do praxe.

Datová analýza na trhu krátkodobého pronájmu

| 0

Základem každé společnosti jsou data, i proto je efektivní práce s nimi klíčovým faktorem úspěchu v každé oblasti podnikání. Společnost Carebnb získává data vlastní i externí a na jejich základě zpracovává různé analýzy.

Programování dialogového systému pro češtinu – Text to Speech (TTS)

| 0

Společnost pracuje na vývoji dialogového systému pro češtinu, v současnosti jí však ještě chybí mnoho technologií. Jednou z nich je právě TTS. Student v rámci práce vyzkouší pro standardní anglická data různé architektury a algoritmy, které jsou pro tuto technologii k dispozici. Porovná je a následně zvolí ty nejvhodnější (dle zadaných parametrů).

Knowledge management (např. KM-Beat-It)

| 0

Založení společnosti a řízení veškerých aktivit jedním člověkem je možné, ale pokud chce společnost růst, tak nepravděpodobné. V řízení jsou rozdělené pole působnosti a každý se specializuje na “svoji” činnost. Ale díky tomu mohou vznikat problémy – užívání různých přístupů, předávání znalostí atd. Knowledge management je založen na zvyšování znalostí organizace a kombinuje vytěžování dat a informací ze systémů a rozvoj znalostí lidí. Schopnost vytvářet, předávat a aplikovat znalosti se stalo konkurenční výhodou.

Optimalizace procesních mechanismů

| 0

Správně nastavené procesy a správně rozdělené oblasti zodpovědnosti vedou k zoptimalizování procesních mechanismů ve společnosti. Carebnb aktuálně nabízí možnost zpracovat diplomovou práci ve své společnosti, která se bude týkat právě tohoto problému. Cílem práce bude identifikace neefektivních procesů a nesystematičnosti ve společnosti s následným návrhem optimalizace a standardizace procesů.

Realizace podnikatelského plánu (doprovodné služby ke krátkodobému pronájmu nemovitostí)

| 0

Hlavním cílem práce je realizace podnikatelského plánu v praxi. Podnikatelský plan vychází z rozšíření nabízených služeb pro krátkodobé nájemce, které budou tvořeny doprovodnými služebami např. zážitky, pronájem aut, nabídka lístků na společenské události, organizované tour, poukázky např. na degustační menu v restauracích a kavárnách a suvenýry. Student se stane součástí projektu.

Inovativní tvorba prodejní a marketingové strategie

| 0

Cílem spolupráce se studenty je vytvoření marketingové a prodejní strategie s omezeným budgetem. Od studenta očekáváme zpracování takové strategie, která povede k dalšímu růstu společnosti v definovaných oblastech. Strategie se bude skládat ze dvou částí. V první části…

Quality assurance v úspěšné společnosti

| 0

Student si bere za cíl posoudit stávající system řízení jakosti dle stupňů zralosti (CMM) – úrovněmi od úplného chaosu po nejvyšší optimalizovanou úroveň, kdy jsou procesy neustále zlepšovány a existuje inovační cyklus na procesech řízení. Student ve své práci přiblíží různé systémy řízení kvality ve firmách a organizacích založených na normách (zejména ISO 9001) a standardech nebo na koncepcích TQM (Total Quality management), Six Sigma nebo modelech zralosti CMM.