Lean manufacturing v oblasti služeb

| 0

Optimalizace pracovních podmínek – zvýšení výkonnosti firmy prostřednictvím zlepšení za účelem dosažení co největšího zisku s co nejmejším množstvím zdrojů – to je přístup lean manufacturing. Vznikl již po 2. světové válce a do dnešního dne se využívá a vylepšuje tak, aby společnosti zabránily plýtvání. Cílem projektu je zefektivnit procesy ve společnosti za použití lean managementu.

Marketingový výzkum na českém a zahraničním trhu s billboardy

| 0

V odvětví agregátorů, srovnávačů a porovnávačů cen pro venkovní reklamu je společnost mojeBillboardy jedničkou, ale i přesto musí vnímat několik dalších hráčů na českém trhu. Proto vznikl projekt, který se bude věnovat vyhledání a porovnání obdobných společnosti v zahraničí. Existují například v jiných evropských státech, Rusku, Číně nebo USA obdobné portály jako je portál mojeBillboardy? Jaké mají funkce? Jsou technicky a funkčně vyspělejší? V čem jsou trhy jiné?

Go to market strategie pro slovenský trh

| 0

Škola tejpování aktivně využívá různých tržních strategií pro své projekty. Aktuálně hodlá vytvořit GO-TO-MARKET strategii (akční plan vstupu na nový trh), která bude mít za cíl získat dominantní postavení na slovenském trhu a zajistit společnosti stabilní růst.

Analýza spokojenosti uživatelů učebních materiálů a návrhy opatření na zvýšení její úrovně

| 0

Cílem projektu je zpracování analýzy na základě pohovorů u stávajících uživatelů (učitelů) produktů vydavatelství Taktik. Spolupráce bude založena na prvotním seznámení s produkty, společností a celkově prodejním přístupem. Na základě těchto pohovorů budou definovány otázky, které budou tvořit základ pro marketingový průzkum a které se využijí při samotné práci s klienty.